Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om statsråden mener hun ga riktige opplysninger til Stortinget da hun hevdet at Stoltenberg II-regjeringen ikke la inn en eneste krone til oppfølging av løpende barnehageopptak i sitt budsjett

Datert: 23.01.2014
Besvart: 29.01.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): I spontanspørretimen 15. januar i år ble statsråden utfordret på de betydelige problemer barnefamilier belastes med, ved at regjeringen reduserer antall barnehageplasser med 7 000 i forhold til Stoltenberg-regjeringens budsjett. Statsråden sa i sitt svar: "... i det budsjettet som Stoltenberg II-regjeringen la fram, var det ikke lagt inn en eneste krone til oppfølging av løpende barnehageopptak."

Mener statsråden at hun gjennom dette har gitt riktige opplysninger til Stortinget?


Les hele debatten