Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Om hvilken strategi statsråden har for å øke skogvernet

Datert: 28.01.2014
Besvart: 05.02.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Bevaring av tropisk skog er et effektivt virkemiddel for å redusere globale klimagassutslipp, samtidig er det slik at det er i de boreale skogene og i den eldste skogen at de største karbonlagrene befinner seg, som vist på NRK Ut i naturen 14. januar. Bevaring av disse karbonlagrene gjennom økt skogvern er derfor avgjørende for å unngå farlige klimaendringer. Samtidig anbefaler forskerne at 10 pst av skogen må vernes hvis naturmangfoldet skal reddes.

Hvilken strategi har statsråden for å øke skogvernet?


Les hele debatten