Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til kulturministeren

Om hvordan den nye regjeringen og kulturministeren har fulgt opp midlene som ble satt av til å etablere et medieforskningssenter i 2013

Datert: 29.01.2014
Besvart: 05.02.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Utvalget som vurderte utvikling av en mer kunnskapsbasert kulturpolitikk, fremhevet at media var ett av forskningsområdene som burde styrkes. I statsbudsjettet post 73 ble det satt av midler til å etablere et medieforskningssenter i 2013 og videre drift i 2014. Midlene til senteret skulle lyses ut og tildeles i løpet av 2013.

Hvordan er dette fulgt opp av den nye regjeringen og kulturministeren?


Les hele debatten