Spørretimespørsmål fra Henrik Asheim (H) til kunnskapsministeren

Om statsråden vil ta initiativ til å gjennomgå de læremidler og veiledninger som foreligger med sikte på å utvikle et oppdatert materiell for elever som deltar i elevrådsarbeid

Datert: 29.01.2014
Besvart: 05.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Henrik Asheim (H)

Spørsmål

Henrik Asheim (H): For at elevrådsarbeidet skal fungere godt, er det avgjørende at de som sitter i elevrådet også har tilstrekkelige kunnskaper og informasjon til å gjøre en god jobb på vegne av sine medelever. Det siste som er utviklet av læremidler og lærerveiledning i klasseråds- og elevrådsarbeid ble utviklet for barneombudet for elever i 1.-4. klasse i 1999.

Vil statsråden ta initiativ til å gjennomgå de læremidler og veiledninger som foreligger med sikte på å utvikle et oppdatert materiell for de elevene som deltar i elevrådsarbeid?


Les hele debatten