Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til statsministeren

Om hva statsministeren vil gjøre for å få ned ventetidene og øke kapasiteten innenfor psykiatri i spesialisthelsetjenesten

Datert: 29.01.2014
Besvart: 29.01.2014 av statsminister Erna Solberg

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vi la alle merke til statsministerens nyttårstale, hvor psykisk helse ble trukket fram som et satsingsområde for regjeringa. Venstre vil være en aktiv støttespiller for regjeringa på dette området. Vi håper det ikke blir med en festtale, men vi krever heller ingen månelanding.

På mandag publiserte NRK en sak hvor de har gått gjennom alle drap i Norge fra 2003 til 2013. Halvparten av disse, 102 drap, ble begått av personer med en alvorlig psykisk lidelse. Mange var i en psykotisk tilstand.

Ett av fire drap var varslet, enten av pårørende eller av gjerningspersonen selv. Mange av drapene skjer i nære relasjoner. Til tross for tydelige sykdomstegn kommer blålysene sjelden på i denne delen av helsevesenet.

I Venstre har vi gått gjennom ventelistene for psykoselidelser i Fritt sykehusvalg. I snitt er ventetiden på utredning i Norge seks uker. Dernest er ventetiden på behandling 5 ½ uke – det går tre måneder før behandling kan starte. Lengst ventetid er det på en av Ahus’ DPS-er. Der er ventetiden 52 uker for utredning, og seks nye uker for å komme til behandling – noe over et år.

Hva vil statsministeren gjøre for å få ned ventetidene og øke kapasiteten i spesialisthelsetjenesten innenfor psykiatri?


Les hele debatten