Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

Om statsministeren vil bruke kommende stortingsmelding om Statens pensjonsfond til å ta initiativ til å kombinere forslagene om å trekke fondet ut av kull og å investere i bærekraftig næringsliv og fornybar energi

Datert: 29.01.2014
Besvart: 29.01.2014 av statsminister Erna Solberg

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Regjeringen har hittil holdt fast ved standpunktet: Statens pensjonsfond utland er ikke et klimapolitisk virkemiddel. Det er selvfølgelig et helt absurd standpunkt. Hvordan man investerer 5 000 mrd. kr i det globale finansmarkedet, har selvfølgelig enorm klimaeffekt. Spørsmålet er ikke om pensjonsfondet er et klimapolitisk virkemiddel. Spørsmålet er: Hva slags klimapolitisk virkemiddel vil vi at det fondet skal være?

Derfor er det veldig interessant at vi nå er i en situasjon hvor det kan bli et flertall i Stortinget for å trekke Statens pensjonsfond utland ut av kull. Det har regjeringen foreløpig signalisert at de er mot. Til gjengjeld har statsministerens egen regjeringsplattform et svært konstruktivt initiativ om å bruke pensjonsfondet til å investere i bærekraftig næringsliv og fornybar energi. Det er selvfølgelig en 100 pst. logisk sammenheng mellom standpunktet om å trekke pensjonsfondet ut av kull og å bruke pensjonsfondet til investering av fornybar og bærekraft.

Spørsmålet til statsministeren blir da: Vil statsministeren bruke f.eks. den kommende stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond til å ta initiativet til å kombinere disse to forslagene, og skape grunnlag for et bredt flertall i Stortinget for en ny bruk av Statens pensjonsfond utland, som vil være et langt skritt framover når det gjelder å bruke det fondet klimapolitisk ansvarlig og offensivt, og ved den første muligheten å levere på løftet om at regjeringen skal føre en mer offensiv klimapolitikk enn sin forgjenger?


Les hele debatten