Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Om statsråden ser behov for å etablere en unntakshjemmel som kan brukes i enkelttilfeller der det er snakk om å flytte melkekvoter mellom fylker

Datert: 30.01.2014
Besvart: 05.02.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): I Bondebladet nr. 3 i år beskrives et par som ønsker å starte med melkeproduksjon i Nord-Østerdal i Hedmark. De driver i dag produksjon i Buskerud, men tillates ikke å flytte sin kvote mellom fylkene til tross for at Buskerud har flere ubrukte kvoter.

Det er ofte gode argumenter for å forhindre omfattende flytting av kvoter for å opprettholde landbruk i hele landet, men ser statsråden behov for å etablere en unntakshjemmel som kan brukes i slike tilfeller?


Les hele debatten