Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til kunnskapsministeren

Om statsråden mener at det er akseptabelt at Sandefjord kommune omgår forbudet mot karakterer på barnetrinnet ved å benytte karakterlignende kriterier

Datert: 30.01.2014
Besvart: 05.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ivar Odnes (Sp)

Spørsmål

Ivar Odnes (Sp): I Sandefjord kommune pålegges lærerne å evaluere elevene ved å angi om eleven skårer 'under forventet, tilfredsstillende eller over forventet måloppnåelse'. Foreldre og lærere mener dette ikke fremmer læring og i praksis er en form for karaktersetting i strid med lov og forskrift. Enkelte lærere som nekter å benytte systemet, er truet med oppsigelse.

Mener statsråden det er akseptabelt at kommunen her omgår forbudet mot karakterer på barnetrinnet ved å benytte slike karakterlignende kriterier?


Les hele debatten