Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

Om statsråden meiner at målstyringa som skjer i Sandefjord og i andre kommunar er å satse på læraren og redusere byråkrati og rapporteringskrav

Datert: 30.01.2014
Besvart: 05.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Sandefjord kommune sin praksis der dei tvingar lærarar å gjennomføre ei omfattande målstyring med pålagte halvårsevalueringar av alle elevar, har vekt reaksjonar. Lærarar rapporterer at dei bruker opp mot 50 timar kvart halvår på denne evalueringa. I regjeringserklæringa står det om å satse på lærarane, og at regjeringa vil 'forenkle og redusere omfanget av unødvendig byråkrati og rapporteringskrav'.

Meiner statsråden at målstyringa som skjer i Sandefjord og i andre kommunar er å satse på læraren og redusere byråkrati?


Les hele debatten