Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt statsråden ser at det vil se ut som om oljeselskap kan presse staten til å droppe miljøkrav dersom krav om full elektrifisering på norsk sokkel frafalles

Datert: 30.01.2014
Besvart: 05.02.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Stortinget satte betingelser da PUD-ene til Gina Krogh og Edvard Grieg på Utsira-høyden i Nordsjøen ble gitt, om at installasjonene skulle klargjøres for strøm fra land og om at operatørene skulle ta sin forholdsmessige andel av kostnadene. I ettertid omtales det i media at operatørene på feltene motarbeider elektrifisering blant annet ved å velge løsninger som fordyrer og vanskeliggjør en slik omlegging.

Ser statsråden at det vil se ut som om oljeselskap kan presse staten til å droppe miljøkrav dersom krav om full elektrifisering frafalles?


Les hele debatten