Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om statsråden mener det er forsvarlig å redusere refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger fra 100 til 80 pst. av utgiftene utover egenandel, eller om det vil bli iverksatt tiltak for å bistå berørte kommuner

Datert: 30.01.2014
Besvart: 05.02.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er redusert fra 100 til 80 pst. av utgiftene utover egenandel. Dette gir en budsjettinnsparing for 2014 på 240 mill. kroner. Kuttet gjelder også for refusjonskrav fra tidligere år som behandles i 2014. Mange kommuner mister med dette store forutsatte inntekter for allerede gjennomførte kjøp av tjenester.

Mener statsråden dette er forsvarlig, eller vil det bli iverksatt tiltak for å bistå berørte kommuner?


Les hele debatten