Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

Om hva som er grunnen til at bypakke for Nedre Glomma-regionen ikke sendes Stortinget denne våren

Datert: 05.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Statssekretær John-Ragnar Aarset sa på Fredrikstad Høyres årsmøte at bypakka for Nedre Glomma-regionen ikke blir fremmet for Stortinget før etter sommeren. Statens vegvesens prosjektleder sier til Sarpsborg Arbeiderblad 4. februar at Samferdselsdepartementet fikk oversendt dokumentene i oktober. Han reagerer kraftig på at kvalitetssikringen ikke er kommet skikkelig i gang. Fremskrittspartiet har lovet hurtigere framdrift av veiprosjekter.

Hva er grunnen til at bypakke for Nedre Glomma-regionen ikke sendes Stortinget denne våren?


Les hele debatten