Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden kan utdype på hvilken måte ILO-konvensjon nr. 169 fører til segregering, slik statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har uttalt

Datert: 05.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): I nettavisen High North News den 3. februar uttaler statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Per-Willy Amundsen at ILO-konvensjon nr. 169 fører til segregering. Norge sluttet seg til konvensjonen i 1990, og den trådte i kraft 5. september 1991. Den har sammen med Grunnloven § 110a vært premissgivende for norsk samepolitikk. Norge har fått positiv omtale for sin holdning til ILO-konvensjon nr. 169.

Kan statsråden utdype på hvilken måte ILO-konvensjon nr. 169 fører til segregering?


Les hele debatten