Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt det medfører riktighet at europastudier ved Universitetet i Oslo skal legges ned fra høsten 2015, og om dette er i samsvar med regjeringens mål om å føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU

Datert: 05.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Medfører det riktighet at europastudier ved Universitetet i Oslo - som er et tverrfaglig studium som baserer seg på en fordypning i EU, som EØS-rett, EUs institusjoner, Norges forhold til EU samt europeisk historie og språk - skal legges ned fra høsten 2015, og er dette i samsvar med regjeringens mål om å føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, blant annet gjennom EØS-avtalen?


Les hele debatten