Muntlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

Om næringsministeren vil være næringens støttespiller og jobbe for at regjeringen snur i spørsmålet om innskjerping av permitteringsreglene

Datert: 05.02.2014
Besvart: 05.02.2014 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): Mitt spørsmål går til næringsministeren. Næringsministeren og jeg var på Haugesundkonferansen i går. Der var næringslivet veldig tydelig på rammevilkår, som de er opptatt av, og det de snakket mest om, var regjeringens innskjerping av permitteringsreglene og at dette må snus. Det har blitt dyrere og vanskeligere å bli permittert.

Westcon, som er et verft, har sett seg nødt til å si opp 20 ansatte etter at det nye regelverket ble innført. Denne innstrammingen er absolutt ikke et vekstfremmende tiltak, men veksthemmende for næringslivet.

Den maritime næringen var klar på at regjeringen må lytte til deres og mange andres innspill – ikke minst lytte til LO, NHO, Rederiforbundet og Norsk Industri. Vil næringsministeren være næringens støttespiller og jobbe for at regjeringen snur i denne saken?


Les hele debatten