Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til næringsministeren

Om hvilke forslag regjeringen har for å redusere næringslivets kostnader ved rapportering, og når Stortinget kan forvente at vedtaket om redusert oppbevaringsplikt for regnskapsdokumenter iverksettes

Datert: 05.02.2014
Besvart: 05.02.2014 av næringsminister Monica Mæland

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Mitt spørsmål går til næringsministeren.

Regjeringen har satt seg som mål å redusere næringslivets kostnader ved rapportering med 25 pst., eller 15 mrd. kr, innen 2017. Det er en målsetting som Venstre støtter fullt ut.

Venstre ser imidlertid med sterk bekymring på de signalene som har kommet fra regjeringshold de siste ukene. Jeg vil trekke fram at samme dag som statsråden kunngjorde målet om 15 mrd. i innsparing, utsatte regjeringen i prinsippet Stortingets vedtak om å redusere oppbevaringsplikten for regnskapsdokumenter fra ti til fem år på ubestemt tid. I beste fall vil det ta ett år til før Stortingets vedtak kan iverksettes. Reduksjonen i oppbevaringsplikten er beregnet til å utgjøre en innsparing på flere hundre millioner kroner.

Fra regjeringen tiltrådte, er i alt 100 nye forskrifter vedtatt, og de er kunngjort hos Lovdata. Så vidt jeg har registrert, er det ingen som har forsvunnet.

Venstre har de siste årene foreslått flere forenklingsgrep for norsk næringsliv. Vi har bl.a. foreslått minstefradrag som alternativ til dokumentasjon av fradragskostnader for selvstendig næringsdrivende. Vi har foreslått å doble grensen for årlig momsoppgave og innbetaling og å forenkle hele momssystemet gjennom lik moms på mat.

Spørsmålet er: Hvilke konkrete grep og forslag er det regjeringen har, som gjør at kostnadene for bedriftene reduseres? Når kan Stortinget forvente at Stortingets vedtak om å redusere oppbevaringsplikten til fem år blir iverksatt?


Les hele debatten