Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

Om statsråden vil be Jernbaneverket om å igangsette planlegging slik at tiltakene er ferdige og tilbudet er utvidet til timefrekvens før nytt anbud på Gjøvikbanen

Datert: 06.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ivar Odnes (Sp)

Spørsmål

Ivar Odnes (Sp): Av jernbanestrekningene på Østlandet er det nå kun Jaren-Gjøvik som har totimers frekvens. I Nasjonal transportplan for 2014-2023 er timefrekvens på Gjøvikbanen satt som et minimum i en opptrapping av tilbudet. For å nå dette kreves det infrastrukturtiltak, blant annet økt strømforsyning mellom Jaren og Gjøvik, nytt krysningsspor ved Reinsvoll og stasjons- og plattformtiltak på Nittedal stasjon.

Vil statsråden be Jernbaneverket om å igangsette planlegging slik at tiltakene er ferdige og tilbudet utvidet før nytt anbud på Gjøvikbanen?


Les hele debatten