Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden har igangsatt arbeidet med å etablere en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen, og når vi i så fall kan vente at ordningen er på plass

Datert: 06.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I den politiske plattformen for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet står det at 'Regjeringen vil ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, som kommunene kan søke på'. Fremskrittspartiet har mottatt en rekke henvendelser fra kommuner som vil delta.

Har statsråden igangsatt arbeidet med å etablere en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen, og i så fall, når kan vi vente at ordningen er på plass?


Les hele debatten