Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til arbeids- og sosialministeren

Om hva statsråden vil gjøre med at foreldre ikke lenger får dekket tiden de er borte fra jobb for å delta på opplæring som skal hjelpe dem med å leve med og håndtere barn med alvorlige atferdsproblemer

Datert: 06.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Jeg er ikke fornøyd med tidligere svar på skriftlig spørsmål nr. 221, og stiller spørsmålet på nytt. Helsemyndighetene satser tungt på tiltak som hjelper foreldre med å leve med og håndtere barn med alvorlige atferdsproblemer. Nylig har Nav endret praksis slik at foreldre ikke lenger får dekket tiden de er borte fra jobb for å delta på opplæringen. Dette har ført til en meget negativ nedgang i antall foreldre som tar i bruk tilbudet. Dermed ødelegger staten for seg selv i et viktig arbeid.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten