Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hvilke konkrete tiltak statsråden har foreslått for å få ned Norges utslipp av klimagasser

Datert: 12.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Mitt spørsmål går til klima- og miljøvernministeren.

Vi har i den senere tid hørt representanter fra ett av regjeringspartiene uttale seg om klimaspørsmålet på en måte som gir grunn til uro. Jeg vil likevel gi statsråden en mulighet til å forklare litt om regjeringens miljøpolitikk. Når en ser vekk fra de tiltakene som har kommet i stand på Stortinget som følge av forhandlinger om budsjettet, hvilke konkrete tiltak har statsråden foreslått for å få Norges utslipp av klimagasser ned?


Les hele debatten