Muntlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis- og beredskapsministeren

Om justisministeren vil føre en arbeidsinnvandringspolitikk i henhold til samarbeidsavtalen, og om han er enig med europaminister Helgesen som understreker at prinsippet om fri bevegelighet av personer er viktig for vekst og velstand i en åpen økonomi

Datert: 12.02.2014
Besvart: 12.02.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Mitt spørsmål går til justisministeren.

I samarbeidsavtalen inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre framgår:

«Innvandring er en kilde til mangfold, nye impulser og kulturell utveksling. Variasjon bidrar til nytekning, innovasjon og kreativitet. Samtidig som innvandring har bidratt til økonomisk vekst i Norge og gjort oss til en mer mangfoldig nasjon, ser vi utfordringer knyttet til innvandring og integrering.»

Videre:

«Asylinstituttet er et meget viktig verktøy for å gi beskyttelse til mennesker som er reelt truet, og må ikke misbrukes i noen form. Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og hjelpe flyktninger.»

Og videre:

«Innvandringen til Norge motivert av arbeid og familiegjenforening/-etablering er i dag mange ganger større enn innvandringen som følge av flukt. Det er et gode at arbeidsinnvandrere ønsker å skape seg en fremtid i Norge. Kunnskap, kompetanse og mangfold bidrar til økt innovasjon og næringsutvikling. Arbeidsinnvandringspolitikken må gi mulighet for opphold på grunnlag av arbeid, også fra land utenfor EØS-området. Særlig må det bli enklere for næringslivet å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft fra andre land.»

Og videre:

«Samtidig er det viktig med en mer offensiv politikk som sikrer innvandrere tilgang til arbeidsmarkedet.»

På regjeringens nettside framgår følgende sitat fra statsråd Vidar Helgesen av 9. februar i år:

«De sveitsiske velgerne har i folkeavstemningen sagt seg uenig med sin regjering om en viktig dimensjon i Sveits’ forhold til omverdenen. Fra norsk side vil vi understreke at prinsippet om fri bevegelighet av personer er viktig for vekst og velstand i en åpen økonomi.»

Mitt spørsmål til justisministeren på bakgrunn av dette er: Har justisministeren tenkt å føre en politikk i henhold til samarbeidsavtalen, og er han således enig i den refererte teksten og også enig med europaminister Vidar Helgesen?


Les hele debatten