Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til fiskeriministeren

Om statsråden vil vise mer handlekraft enn sin forgjenger, og påby merking av all oppdrettsfisk og øke bøtenivået, med henvisning til at det igjen er dokumentert omfattende urapportert rømming i oppdrettsnæringa

Datert: 13.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Det er igjen dokumentert omfattende urapportert rømming i oppdrettsnæringa. For hver fisk som rapporteres rømt, rømmer fem fisker som ikke rapporteres. I praksis har det etablert seg en kultur for rutinemessig miljøkriminalitet i næringa. Årsaken er få inspeksjoner, lav risiko for å bli oppdaget og svake straffereaksjoner. Situasjonen er en kritisk trussel både mot norsk villaks og næringens omdømme.

Vil statsråden vise mer handlekraft enn sin forgjenger, og påby merking av all oppdrettsfisk og øke bøtenivået?


Les hele debatten