Spørretimespørsmål fra Sonja Mandt (A) til samferdselsministeren

Om at FrP i Tønsberg krever 75 pst. statlig finansiering av transportløsninger i Tønsberg-regionen, mens Nøtterøy FrP ikke ønsker bompenger for denne utbyggingen, og hvordan statsråden stiller seg til de lokale FrP-løsningene på utfordringen i Vestfold

Datert: 13.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): I Vestfold er en i ferd med å avslutte en konseptvalgutredning for framtidens transportløsninger i Tønsberg-regionen. Fremskrittspartiet i Tønsberg krever 75 pst. statlig finansiering, men Nøtterøy Fremskrittsparti ønsker ikke bompenger for denne utbyggingen. Statsråden har tidligere gitt signaler om at statlige midler til fylkesveier ikke er å forvente.

Hva slags finansieringsformer har fylket til rådighet, og hvordan stiller statsråden seg til de lokale Fremskrittsparti-løsninger på utfordringen i Vestfold?


Les hele debatten