Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden mener det er klokt å avvise søkere med viktig livserfaring, med bakgrunn i at en mann som en gang i livet hadde hatt en depresjon ble nektet opptak til Politihøgskolen

Datert: 13.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Det norske politiet har bruk for gode folk med forskjellige livserfaringer. I siste nummer av bladet Psykisk helse skrives det om en ung mann som ble nektet opptak til Politihøgskolen fordi han en gang i livet hadde hatt en depresjon. Mannen er erklært frisk av lege.

Mener statsråden det er klokt å avvise søkere med viktig livserfaring, og vil statsråden fraråde mennesker som ønsker jobb i politiet å oppsøke hjelpeapparatet for ikke å ødelegge sine jobbmuligheter?


Les hele debatten