Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvordan et kutt på 430 mill. kroner til regional utvikling for 2014 har fremmet arbeidet med næringsutvikling og innovasjon i hele landet

Datert: 13.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Regjeringen fjernet 430 mill. kroner til regional utvikling i statsbudsjettet for 2014. Dette vil gå ut over mange innovasjons- og utviklingsprosjekter over hele landet, og det er liten tvil om at dette er distriktsfiendtlig politikk.

På hvilken måte mener statsråden kuttet på 430 mill. kroner for 2014 har fremmet arbeidet med næringsutvikling og innovasjon i hele landet?


Les hele debatten