Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til kulturministeren

Om hvorfor ikke statsråden avviste henvendelsen fra FrP med å vise til at en presentasjon av vårprogrammet for Trondheim kunstmuseum ikke hører inn under kulturministerens ansvarsområde

Datert: 18.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Statsråden har engasjert seg i en presentasjon av vårprogrammet for Trondheim kunstmuseum. Det gjorde hun fordi Fremskrittspartiet følte seg omtalt på en uønsket måte.

Hvorfor avviste ikke statsråden henvendelsen med å vise til at en omtale ikke hører inn under kulturministerens ansvarsområde?


Les hele debatten