Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om det gjør inntrykk på statsråden at mange distriktsbedrifter ytrer seg kritisk til det nye permitteringsregelverket, og om statsråden har planer om å reversere svekkelsen i permitteringsordningen

Datert: 19.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): I budsjettet for 2014 ble permitteringsregleverket strammet inn, blant annet ved å øke arbeidsgiverperioden fra 10 til 20 dager. Selv om statsråden nylig har foretatt en regelverkspresisering overfor Nav hører vi fortsatt om frustrasjon med det nye regelverket fra mange virksomheter, spesielt i Distrikts-Norge.

Gjør det inntrykk på statsråden at mange distriktsbedrifter ytrer seg kritisk til det nye regelverket, og har statsråden planer om å reversere svekkelsen i permitteringsordningen, for eksempel i revidert nasjonalbudsjett 2014?


Les hele debatten