Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Om statsråden ser at kutt i regionale utviklingsmidler kan være ødeleggende for utvikling av innovasjon i næringsklyngene

Datert: 20.02.2014
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 26.02.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): I Vest-Agder har etablering av klyngeprogrammene Node og Eide vært en suksess. Fylkeskommunen har brukt store deler av sine regionale utviklingsmidler til utvikling av disse klyngene. Stortinget har nå vedtatt å satse på en utvidelse av klyngeprogrammene med et nytt nivå, men i budsjettet for 2014 ble samtidig bevilgningene til de regionale utviklingsmidlene kuttet drastisk.

Ser statsråden at kutt i de regionale utviklingsmidler kan være ødeleggende for utvikling av innovasjon i næringsklyngene?


Les hele debatten