Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til næringsministeren

Om korleis statsråden vil sikre at også distrikta får adgang til næringspolitisk verkemiddel

Datert: 20.02.2014
Besvart på vegne av: Næringsministeren
Besvart: 26.02.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Regjeringa har signalisert at dei vil satse på landsdekkande ordningar i Innovasjon Norge. Dette vil medføre at det vert mindre til distriktsretta midlar om ikkje totalpotten vert auka. På årets budsjett vert det i tillegg kutta 430 mill. kroner i dei regionale utviklingsmidlane, og det er med bekymring vi ser at regjeringa svekker ei rekkje ordninger for næringsutviklinga i distrikta.

Korleis vil statsråden sikre at også distrikta får adgang til næringspolitisk verkemiddel?


Les hele debatten