Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om statsråden mener at den innstrammingen som regjering og storting nå har gjort i permitteringsreglene, er et godt eksempel på et velfungerende trepartssamarbeid

Datert: 20.02.2014
Besvart: 26.02.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Regjeringen har erklært at den ønsker et velfungerende trepartssamarbeid. Stoltenberg II-regjeringens utvidelse av perioden med fritak for lønnsplikt under permittering, var resultat av trepartssamarbeidet. Alternativet hadde i mange tilfeller vært oppsigelser. Arbeidstakere og næringsliv i distriktene, som vi blant annet har i Buskerud, er da særlig utsatt.

Mener statsråden at den innstrammingen som regjering og storting nå har gjort i permitteringsreglene, er et godt eksempel på et velfungerende trepartssamarbeid?


Les hele debatten