Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvilken dokumentasjon statsråden har for sin påstand om at det er lederen av utenriks- og forsvarskomiteens problem at Stortinget ikke er informert om PST sin trusselvurdering

Datert: 27.02.2014
Besvart: 05.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): På Kveldsnytt onsdag 26. februar sa statsråd Anders Anundsen at det var leder av utenriks- og forsvarskomiteens problem at Stortinget ikke var informert om PST sin trusselvurdering.

Hvilken dokumentasjon har statsråden for en slik påstand?


Les hele debatten