Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til samferdselsministeren

Datert: 27.02.2014
Spørsmålet er trukket tilbake

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Statens vegvesen gjennomfører ei konseptvalutgreiing for nytt oslofjordsamband. I sluttfasen av arbeidet ser ein på fire konsept. Minst to av desse, bru eller tunnel Moss-Horten og eit samband over sørspissen av Hurumlandet, kjem i konflikt med nasjonale verneområde på Jeløya og i Vestby. I skriftleg svar til meg av 24. februar held statsråden det opent om traseen kan gå gjennom område med nasjonalt vern.

Betyr det at regjeringa er open for å legge store vegprosjekt gjennom verna område, til dømes i Moss eller Vestby?


Les hele debatten