Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil bruke sin instruksjonsrett for å stoppe Helse Bergens forskning på kriterier for inntak i LAR med hurtigvirkende opiat som medikament, et prosjekt som medisinsk kan vise seg å ha helsemessig effekt

Datert: 27.02.2014
Besvart: 05.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I Bergens Tidende 22. februar 2014 uttaler helseministeren at han går imot at Helse Bergen skal få forske på kriterier for inntak i LAR med hurtigvirkende opiat som medikament, for dem som ikke har klart å nyttiggjøre seg av dagens LAR-tilbud.

Vil statsråden bruke sin instruksjonsrett for å stoppe dette forskningsprosjektet, som medisinsk kan vise seg å ha helsemessig effekt?


Les hele debatten