Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til finansministeren

Om hvorvidt statsråden mener at mindre offentlighet og uavhengighet rundt den etiske forvaltningen er veien å gå for oljefondet

Datert: 27.02.2014
Besvart: 05.03.2014 av finansminister Siv Jensen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Aktiv og offentlig utøvelse av etisk begrunnet eierskap i Statens pensjonsfond utland har vist seg viktig og effektivt. Strategirådet har imidlertid i sin rapport foreslått at Etikkrådet skal legges inn under Norges Bank, og at det ikke lenger skal gis offentlige begrunnelser for uttrekk av selskap. Etikkrådet selv mener dette vil utfordre "et av de bærende elementene" i dagens praksis.

Mener statsråden at mindre offentlighet og uavhengighet rundt den etiske forvaltningen er veien å gå for oljefondet?


Les hele debatten