Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden mener at vi skal redusere sengekapasiteten ytterligere i norske somatiske og psykiatriske sykehus

Datert: 27.02.2014
Besvart: 05.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Antall senger i norske sykehus er halvert siden 1980. Liggetid er også mer enn halvert i samme tidsrom. Bare Israel og Tyrkia har hatt kortere liggetid enn Norge de seneste årene. Endrede arbeidsformer og pasientforløp forklarer en del av dette. Mange rapporter peker imidlertid på sengemangel som årsak til overbelegg, noe som igjen kan føre til redusert kvalitet i behandling og pleie.

Mener statsråden vi skal ytterligere redusere sengekapasiteten i norske somatiske og psykiatriske sykehus?


Les hele debatten