Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til landbruks- og matministeren

Om statsråden har vurdert om Mattilsynets benevnelse er egnet sett i lys av nye oppgaver når det gjelder sikring av dyrs velferd

Datert: 27.02.2014
Besvart: 05.03.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Norge har Mattilsynet i den nye dyrevelferdsloven fått nye oppgaver når det gjelder å sikre dyrs velferd, foreta inspeksjoner, forebygge og gripe inn ved meldinger om mishandling og vanskjøtsel av dyr, osv. I den offentlige debatten kan det til tider være ganske villedende når etaten som har ansvar for å følge opp dyrevelferd i Norge, heter Mattilsynet. Det samme gjelder når folk skal lete etter nettsider, o.l.

Har statsråden vurdert om Mattilsynets benevnelse er egnet sett i lys av det nye oppgavespekteret?


Les hele debatten