Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til klima- og miljøministeren

Datert: 27.02.2014
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Klima- og miljøministeren har tidligere varslet at hun skulle jobbe sammen med landbruksministeren for å finne en akseptabel løsning i svarthalespovesaken. Det går nå mot vår på Jæren.

Jeg vil derfor spørre om statsråden er kommet frem til en løsning i saken?


Les hele debatten