Spørretimespørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hvordan statsråden vil legge til rette for at transportsektoren kan legge om til klimavennlig drivstoff

Datert: 27.02.2014
Besvart: 19.03.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Transportsektoren er en av sektorene som står for mye forurensning, støy og støvplager.

Hvordan vil statsråden legge til rette for at denne sektoren kan legge om til klimavennlig drivstoff?


Les hele debatten