Spørretimespørsmål fra Jenny Følling (Sp) til næringsministeren

Om korleis statsråden vil hjelpe gründerar opp, og kva verkemiddel som vil koma i staden for dei kraftige kutta i regionale utviklingsmiddel/bedriftsretta verkemiddel i Distrikts-Norge

Datert: 05.03.2014
Besvart på vegne av: Næringsministeren
Besvart: 19.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jenny Følling (Sp)

Spørsmål

Jenny Følling (Sp): Regjeringa sine kutt i dei regionale utviklingsmidla medfører at fylkeskommunane og deira samarbeidspartnar, Innovasjon Norge, får mindre til nyetableringar og nye innovative verksemder. Mange bedrifter ville ikkje ha greidd seg gjennom 'blodbadfasen' dersom dei ikkje hadde fått fødselshjelp gjennom Innovasjon Norge.

Korleis vil statsråden hjelpe gründerar opp, og kva verkemiddel vil koma i staden for dei kraftige kutta i regionale utviklingsmiddel/bedriftsretta verkemiddel i Distrikts-Norge?


Les hele debatten