Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden vil sørge for at Retretten, en frivillig organisasjon for personer med rusavhengighet i Oslo, får tilskuddet de har søkt om også i 2014

Datert: 06.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): I budsjettet for 2014 er ikke Retretten, en frivillig organisasjon for personer som sliter med rusavhengighet i Oslo, tilgodesett med midler. Retretten har et spesielt samarbeid med fengsler og rusavhengige. I budsjettåret 2014 kan det synes som om denne organisasjonen ved en inkurie er falt ut av tilskuddsordningen.

Vil statsråden sørge for at Retretten får tilskuddet de har søkt om også i 2014?


Les hele debatten