Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om statsråden vil endre forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket slik at alle søknader om tilskudd til skogsbilveier blir vurdert ved tildelingen av midler

Datert: 06.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Statsråden sier til Nationen 1. november 2013 at 'alle godkjente skogsbilveier skal være søkegode for tilskudd'. Ifølge regjeringsplattformen skal Inngrepsfrie naturområder (INON) avvikles som verktøy i arealpolitikken. INON og praktiseringen av det vil være utfordrende for videre bygging av skogsbilveier.

Vil statsråden endre forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket slik at alle søknader om tilskudd til skogsbilveier blir vurdert ved tildelingen av midler?


Les hele debatten