Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvor store ressurser Oslo universitetssykehus (OUS) har brukt, og vil bruke framover, på planlegging av Campus Oslo

Datert: 06.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I en debatt i Stortinget 11. desember 2013 om kapasitetsproblemene ved Oslo universitetssykehus (OUS) de første årene ble det kritisert at sykehusets planlegging dreier seg for mye om den langsiktige visjonen Campus Oslo. Den handler om å avvikle Ullevål og Aker og bygge sammen nye OUS i én stor enhet i Gaustad-området. Prosjektet vil kunne ta en 30 års tid og koste 35-40 mrd. kroner, og det ble i Stortinget påpekt at det er høyst usikkert om det vil få politisk oppslutning.

Hvor store ressurser har OUS brukt, og vil bruke framover på planlegging av Campus Oslo?


Les hele debatten