Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å sikre eierne av fredede bygninger forsikring av kulturarven, samt oppnå priskonkurranse på området

Datert: 12.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ivar Odnes (Sp)

Spørsmål

Ivar Odnes (Sp): I Norge er det om lag 3 700 permanent fredede bygninger i privat eie. Disse representerer en viktig del av vår felles kulturarv. I tillegg til utfordringen ved å sikre bygningsarven mot brann og andre ødeleggelser, opplever eiere av fredede bygninger å bli avvist av forsikringsselskapene. Dette til tross for at Riksantikvaren dekker de antikvariske merkostnadene ved brann.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre eierne forsikring av denne kulturarven, samt oppnå priskonkurranse på området?


Les hele debatten