Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil ta ansvar for tilrettelagt barnehage- og skulekvardag slik at dei nye tilrådingane frå Helsedirektoratet om fysisk aktivitet kvar dag kan gjennomførast

Datert: 12.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Helsedirektoratet har nyleg kome med sine tilrådingar for kosthald og fysisk aktivitet. Barn må ha minst éin time fysisk aktivitet kvar dag, og minst tre gongar i veka med høg intensitet. Viktigheita av auka inntak av grønsaker, frukt og bær blir òg presisert. Over 90 prosent av barna går i barnehage, og dei aller fleste yngste skulebarna går også i skulefritidsordninga.

Vil statsråden ta ansvar for tilrettelagt barnehage- og skulekvardag slik at dei nye tilrådingane frå Helsedirektoratet kan gjennomførast?


Les hele debatten