Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvorfor det kuttes i midler som skal bidra til bosetting av barn som sitter alene på asylmottak, hvis statsråden selv ønsker raskere bosetting

Datert: 13.03.2014
Fremsatt av: Mani Hussaini (A)
Besvart: 19.03.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Regjeringen har kuttet tilskuddet med 20 prosent til kommuner som bosetter asylbarn. Samtidig er det et mål å raskere kunne bosette flere av de over 900 barna som venter på asylmottak. Flere kommuner sier nå at bosetting av enslige mindreårige asylsøkere blir vanskeligere. Statsråden har uttalt at hun ønsker raskere bosetting, særlig av barn.

Hvis statsråden virkelig mener det, hvorfor kuttes det da i midler som skal bidra til at barn som sitter alene på mottak, kan bli bosatt og bli en del av det norske samfunnet?


Les hele debatten