Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden vil gjøre etter at styret i Veterinærinstituttet nylig vedtok å legge ned virksomheten i Tromsø, og dermed legger opp til at all virksomhet for landdyr i de tre nordligste fylkene skal ivaretas av enheter utenfor landsdelen

Datert: 13.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Styret i Veterinærinstituttet vedtok nylig å legge ned virksomheten i Tromsø. De legger opp til at all virksomhet for landdyr i de tre nordligste fylkene skal ivaretas av enheter utenfor landsdelen. Dette medfører at all diagnostikk og rådgivning i 'grønn sektor' (landdyr), all beredskap på listeførte sykdommer, og all forskning innenfor 'grønn sektor' forsvinner ut av Nord-Norge. Dette er en dramatisk svekkelse av beredskapen i nord som vil kunne få dramatiske konsekvenser.

Hva vil statsråden gjøre?


Les hele debatten