Muntlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til statsministeren

Om statsministeren har gjort seg noen tanker omkring hva som kan gjøres for å få ned fraværet i den videregående skolen

Datert: 19.03.2014
Besvart: 19.03.2014 av statsminister Erna Solberg

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): Muligheten til skole og utdanning er fremdeles en viktig kampsak i mange land og samfunn i verden. En av dem som har bidratt til å løfte dette temaet opp på den internasjonale dagsordenen, er den 17 år gamle bloggeren Malala. Det er nok flere enn meg som er blitt grepet både av hennes mot og av hennes tydelige og klare budskap om hva skole og utdanning kan bety. I Norge har vi rett til gratis skolegang, både grunnskoleopplæring og videregående opplæring. I et velferdssamfunn som vårt er det kanskje litt fort gjort å ta disse rettighetene for gitt.

Frafall i videregående opplæring er et stort og komplekst problem. De siste ukene har også flere aviser skrevet om at fravær i videregående skole er et stadig større problem. A-magasinet skrev på fredag om at det i Oslo-skolene ikke er uvanlig at over halve klassen mangler når undervisningen starter. Det gjennomsnittlige fraværet per elev er nå oppe i 10 pst. Det tilsvarer fire hele uker per elev per år. Lærerne har ingen sanksjonsmuligheter, og elevene har en lovfestet rett til både vurdering og karakterer i de ulike fagene uansett hvor mye de er borte fra undervisningen.

Mitt spørsmål til statsministeren er om hun har gjort seg noen tanker omkring hva som kan gjøres for å få ned fraværet i den videregående skolen, om det kanskje bør være slik at når vi gir ungdom en lovfestet rett til videregående opplæring, så bør det også følge med en viss forpliktelse til å møte opp når undervisningen foregår.


Les hele debatten