Spørretimespørsmål fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren

Om statsråden vil ta initiativ til en gjennomgang av likebehandlingsforskriften, med henvisning til at private barnehager tildeles ytterligere 69 mill. kroner over statsbudsjettet fra 1. august 2014

Datert: 20.03.2014
Fremsatt av: Rigmor Aasrud (A)
Besvart: 26.03.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Høyre-Fremskrittspartiregjeringen har sørget for at private barnehager tildeles ytterligere 69 mill. kroner over statsbudsjettet fra 1. august 2014. Dette begrunnes i likebehandling. Fra så vel enkeltkommuner som fra KS og Telemarksforsking stilles det nå spørsmål rundt grunnlaget for denne likebehandlingen.

Vil statsråden på bakgrunn av dette ta initiativ til en gjennomgang av likebehandlingsforskriften?


Les hele debatten