Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om regjeringen vil sikre at kompensasjon for økte kostnader til arbeidsgiveravgift gis slik at den kommer de berørte bedrifter til gode, og om tiltakene vil komme i revidert nasjonalbudsjett for 2014

Datert: 20.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Næringslivet i distriktene får en milliardregning dersom differensiert arbeidsgiveravgift fjernes for flere næringer. Det samme næringslivet mistet tilgang til ca. 500 mill. kroner gjennom kutt i distriktsrettede virkemidler i budsjettet for 2014. Statsråden har gjennom media uttalt at økte kostnader til arbeidsgiveravgift vil bli kompensert krone for krone.

Vil regjeringen sikre at kompensasjonen gis slik at den kommer de berørte bedrifter til gode, og vil tiltakene komme i revidert nasjonalbudsjett for 2014?


Les hele debatten