Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden kan forsikre Stortinget om at det ikke vil bli lagt fram et lovforslag som svekker kravet til informasjonssikkerhet og personvern i forslag til ny helseregisterlov

Datert: 20.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Helsesektoren sitter med store mengder sensitive personopplysninger. Et godt personvern i helsesektoren er derfor avgjørende, særlig når det gjelder helseregistrene.

Kan statsråden forsikre Stortinget om at det ikke vil bli lagt fram et lovforslag som svekker kravet til informasjonssikkerhet og personvern i forslag til ny helseregisterlov, både gjennom å lovfeste krav til stortingsbehandling for nye nasjonale helseregistre og gjennom å lovfeste hva pseudonyme helseopplysninger innebærer?


Les hele debatten